Over ons

Op 24 februari 2015 is de Stichting
Flevo Zakenfestival opgericht.
Het doel van de stichting, zoals in de statuten vermeld, is:
• Het stimuleren van contacten van bedrijven en instellingen onderling in de ruimste zin van het woord.
• De stichting beoogt het algemeen nut.
• De stichting heeft geen winstoogmerk.
• De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het organiseren van zakelijke evenementen.

Het organiseren van zakelijke evenementen kan geschieden op eigen initiatief of in opdracht van derden. Het streven is dat de zakelijke evenementen een onderscheidend karakter hebben. Het is niet de intentie van de stichting om op eigen initiatief zakelijke evenementen te organiseren, die concurrerend zijn met bestaande evenementen van organisaties binnen het verzorgingsgebied.