Gedeputeerde Jan Nico Appelman op Flevo Zakenfestival

Jan Nico Appelman: “Ook dit jaar kom ik graag naar het Flevo Zakenfestival. Het thema ‘face 2 face’ spreekt mij enorm aan want het is bij uitstek ook wat de provincie doet: op persoonlijke wijze verbinden in de brede zin van het woord. Zoals het bij elkaar brengen van ondernemers, overheden en kennisinstellingen, zodat ze elkaar verrijken en gezamenlijk de ontwikkeling van Flevoland verder brengen.

Persoonlijk zoek ik graag ‘face 2 face’ de verbinding tijdens het Flevo Zakenfestival: op donderdag 28 september ga ik tijdens de lunch graag het gesprek aan met de aanwezige ondernemers.
Zij zijn tenslotte de motor van Flevoland. Hoe beter die motor draait, hoe beter het met Flevoland als geheel gaat. Graag tot ‘face 2 face’ dus, op het Flevo Zakenfestival!”